Verschil in stemformulieren voor Democraten en Repulblieken?

13 januari 2021 0 Door Franka

Deze man spreekt over de stemformulieren, die door machines worden geteld. Hij legt uit waar op gelet moet worden en welke observaties verontrustend zijn. Hij laat zien dat de stemformulieren in Democratische gebieden verschillen van die in Republikeinse gebieden.
Deze man laat zien dat er codes ontbreken op formulieren die naar mensen in democratische gebieden werden gestuurd. Het ontbreken van die code maakt het onmogelijk om het formulier te beoordelen op authenticiteit.
Op formulieren die naar republikeinse gebieden zijn gestuurd, zijn controlepunten niet goed afgedrukt.
Hierdoor worden de formulieren niet gelezen door de machines. Deze moeten dan met de hand worden gecontroleerd en beoordeeld.

Bij 38:32 wordt aangehaald dat de Election official op tv vertelt dat men van de 113.130 formulieren er 106.000 opnieuw moesten beoordelen. Dat betekent dat er met 93,67% van de formulieren iets was. Of dat de machines niet functioneren. Dat is absurd en daar zou iedereen vragen bij moeten hebben. 

Hij vertelt ook dat sommige mensen extra ballots ontvingen, soms wel vijf stuks per persoon.

Aan het eind van de video somt hij meerdere vragen op die leven rond de verkiezingen:
– Hoe komt het dat dode mensen hebben kunnen stemmen?
– Hoe komt het dat mensen die naar andere staten waren verhuisd alsnog stemformulieren ontvingen?
– Hoe kan het dat er stapels formulieren meerdere keren in de machines zijn ingeladen? Hij verwijst naar een video waarop dit te zien is (geweest). De machines zou dit uit moeten filteren.

NTD newsmedia zet zich in om de kijker te voorzien van objectief en ongecensureerd nieuws. Hun kanaal is hier te vinden.

Franka de Ridder is niet voor of tegen Trump. Franka is wel voor eerlijke en volledige informatie.