Fauci onder vuur over Lableaktheory

22 juni 2021 0 Door Franka

De lableak Hypothese:

Een jaar geleden werd de suggestie dat het nieuwe coronavirus uit een laboratorium zou zijn ontsnapt afgedaan als fake nieuws of een complottheorie. Intussen zijn we ruim een jaar verder en hebben verschillende wetenschappers zich uitgesproken wordt de mogelijheid van een ontsnapping uit een lab als een zeer plausibele herkomst van het virus gezien. Dr. Fauci heeft deze mogelijkheid afgewezen en het publiek voorgelicht dat het huidige virus, naar alle verwachtingen, een natuurlijke oorsprong heeft.

Gain-in-function-onderzoek:

Experts van over de wereld hebben inmiddels onderzoek gedaan naar de oorsprong van het virus. Wat ‘de gewone mens’ niet weet is dat er al langer onderzoek gedaan wordt naar coronavirussen, niet alleen in China, maar ook in Amerika. (Voor Fauci’s gain-of-functiononderzoek in Nederland, lees hier.) Deze virussen worden op zo’n wijze gemanipuleerd dat deze besmettelijker (!) worden voor mensen. Dit heet Gain-in-function onderzoek. Het is bijna niet te geloven dat men heeft besloten dit te doen. Doel is natuurlijk om inzicht te verkrijgen in het gedrag van het virus en voordat een uitbraak zou kunnen plaatsvinden. Dat klinkt verstandig, maar is tegelijkertijd een onethische en buitengewoon gevaarlijke gang van zaken, want wat als het virus ontsnapt uit het lab en zich bindt aan de menselijke populatie?

Verhuizing onderzoek naar China:

Uiteindelijk heeft de VS besloten dit soort onderzoeken niet meer zelf te doen, maar ze hebben wel het lab in Wuhan gesubsidieerd dat dergelijk onderzoeken is blijven doen. ‘Ze’ in de vorige zin verwijst naar organisaties in Amerika.
De kans dat het virus uit dit lab in Wuhan komt, is volgens sommige experts vele malen aannemelijker dan dat het op natuurlijk wijze is ontstaan.
Om die reden wordt Fauci al dagen, in meer en minder mate, het vuur aan de schenen gelegd in de hoorzittingen. Waar hij vorige week die aanname met kracht ontkende, begint hij langzaam toe te geven dat het inderdaad een reële mogelijkheid is, die niet volledig is uit te sluiten.
Rubio noemt in onderstaande video als aanwijzing dat het lableak als oorzaak kan worden aangewezen het feit dat

  1. Het dier dat het virus van de vleermuis heeft overgebracht op de mens nog niet is gevonden. Het lijkt erop dat het virus niet rechtstreeks van de vleermuis op de mens is overgegaan. Het heeft dus een gastheer nodig die het heeft overgebracht. Bij eerdere uitbraken werden deze tussenliggende gastheren wél gevonden, bij Sars-cov-2 is deze nog onbekend.
  2. het virus toevalligerwijs is ontstaan in de stad waar het labarotorium huist waar het onderzoek naar coronavirussen wordt gedaan, inclusief het gain-in-functiononderzoek dat virussen versterkt.
Video van 28 mei 2021

Fauci over gain-of -function onderzoek in 2013:

Nu de hypothese van een lableak naar boven komt, heeft dr. Fauci in eerste instantie ontkend dat de VS betrokken zijn bij een gain-of-function onderzoek. Hieronder een video uit 2013 waarin Fauci ingaat op het onderzoek dat ze doen. Hij noemt hier met name Influenza 51N1, de Mexicaanse griep. Dr. Fauci vertelt welke onderzoeksdoelen er zijn:

  1. Wordt door deze mutatie het virus meer overdraagbaar?
  2. Meer ziekteverwekkend?
  3. Of kan het zich beter aanpassen aan de gastheer?
  4. Zorgen dat er medicijnen en vaccins gemaakt kunnen worden

Hij legt hier een groep wetenschappers een aantal ethische vragen voor:

Fauci’s emails:

Zoals we in Nederland het WOB-verzoek hebben (Wet Openbaarheid van Bestuur), waarmee rapporten en onlangs de sms’jes van Rutte openbaar gemaakt kunnen worden, zo is er in de VS een vergelijkbare wet; the Freedom of Information Act. Door gebruik te maken van die wet zijn de emails van Fauci opgevraagd en openbaar gemaakt. Uit deze emails blijkt dat Fauci, al in het begin van de pandemie was geïnformeerd over de specifieke structuur van het virus dat de indruk wekte kunstmatig te zijn gemaakt.
Ook is er een email waarin het hoofd van EcoHealth, het Institute dat het Institute of Virology in Wuhan financieerde, Fauci bedankt ‘for downplaing’ de hypothese dat het virus uit het lab is ontstaan.

Glenn Beck over de emails van Fauci en de tegenstellingen met zijn woorden:

In de video hieronder hoor je een cynische en gefrustreerde Glenn Back, die al heel lang aan de bel trekt en zaken onderzoekt. Hij ontleedt hieronder een deel van de emails van Fauci en zet ze af tegen de adviezen waarmee Fauci in de media komt om het publiek te informeren. Die zijn vaak tegengesteld van wat hij uit de emails gelezen, blijkt te weten.

Evolutiebiologen over het virus en mogelijke ontstaan ervan:

Hieronder spreken de evolutiebiologen Heather Heying en Bret Weinstein over de mogelijkheid dat het virus uit een laboratorium is ontstaan. Er zijn een aantal ongewone kenmerken aan het virus:

  1. Het springt van mens op mens. Dit komt niet vaak voor bij zoönosen (virussen die van dier op mens springen). Zoönosen kunnen soms wel mensen infecteren, maar het blijft dan vaak bij die ene mens. Ofwel meerdere mensen raken gelijktijdig geïnfecteerd door dezelfde diergroep, maar tussen mensen onderling vindt geen transmissie plaats.
  2. Het virus spreidt zich gemakkelijk binnenshuis uit. Dat is een vreemde eigenschap van een virus dat van een dier komt. Waarom? Eenvoudig vanwege het feit dat dieren buiten leven en het virus daar op ingesteld zou zijn.

Update van oktober 2021:

In een update van oktober wordt verteld dat de NIH documenten aan de Senaat heeft gegeven over de Gain-in-functionprojecten, die door de Verenigde Staten zijn gefinancieerd.
Volgens de journaliste Sharri Markson waren er maar liefst 65 projecten in het Wuhan-labaratorium.

Jim Jordan spreekt Fauci’s co-workers.

Jin Jordan is een congressman en werkt voor het parlement. Hij bevraagt hier een aantal mensen over het gain-of-function onderzoek van Fauci. Nadat het gain-of-functiononderzoek tijdelijk werd stilgelegd, is er een overkoepelende commissie ingesteld om de veiligheid van dergelijke onderzoeken te bewaken.
In deze hoorzitting wordt onder andere besproken of het hervatte gain-of-functiononderzoek door deze commissie is gegaan en goedkeuring heeft ontvangen.