Europarlement over misbruik ‘Green Pass’

22 oktober 2021 0 Door Franka

Introductie: Rob Roos, Nederlandse lid van het Europees Parlement, namens Ja 21.

Ook leden van het Europees Parlement dienen een QR-code te tonen, alvorens de gebouwen van het Parlement te kunnen betreden. Een negatief testbewijs is niet voldoende, een QR-code is verplicht.
Rob Roos: ‘Dit parlement, het Huis van de democratie, sluit de deuren voor wie vragen heeft over deze stappen richting een CONTROLEMAATSCHAPPIJ’.
Ga hier naar het Twitterbericht van Rob Roos.

Op woensdag 20 oktober 2021 hield het Europees Parlement een persconferentie. Deze werd voorgezeten door dhr. Christian Terhes, van Roemenië.
Het onderwerp van gesprek was het misbruik van de ‘Green Pass’, bij ons het Coronapaspoort of Vaccinatiepaspoort genoemd.

Onderwerp dat werd besproken:

Verschillende Members of the European Parliament (MEP’s) kwamen aan het woord. De heer Terhes vertelde bij aanvang van de persconferentie dat het ernaar uitziet dat leden van het Europees Parlement die géén Green Pass hebben, als ook hun stafmedewerkers, binnenkort waarschijnlijk geen toegang meer hebben tot de gebouwen en zalen van het Europees Parlement. Zij kunnen dan hun werk niet meer uitoefenen. Het is begrijpelijk dat dit ernstige zorgen baart. De basale rechten zijn in gevaar, zegt Terhes.

Christine Anderson:

Mevrouw Christine Anderson uit Duitsland zegt dat burgerrechten onder druk staan en dat zij niet begrijpt dat mensen hierin mee gaan. We gaan er teveel vanuit dat onze verworven rechten er altijd al waren. We beseffen niet dat men deze rechten heeft moeten bevechten. Mevrouw Anderson maakt zich zorgen over de regeringen die deze Covidcrisis gebruiken om de vrijheid van de burgers in te perken. Zij zegt ook dat zij (de pers) aan de mensen in Europa moeten vertellen dat zij deze beperking van de grondrechten geen moment langer moeten tolereren.

Francesca Donata:

Mevrouw Donata zegt eveneens dat mensenrechten momenteel niet gerespecteerd worden. Er is het Europese Handvest voor Rechten van de Mens. Dat zou een leidraad moeten zijn voor alle regeringen bij het schrijven van de nationale wetten. Dit is momenteel echter niet het geval. De rechten op werk, onderwijs, individuele vrijheid, gelijkheid, gezondheid en vrije meningsuiting worden ernstig geschonden. In heel Europa worden vreedzame protesten gewelddadig onderdrukt.
Het doel van het Covid Certificaat was dat het vrij reizen zou faciliteren in Europa en tussen de lidstaten onderling en om discriminatie van niet-gevaccineerden te voorkomen. Diverse regeringen hebben nu een verplichte Covidpass ingevoerd, zelfs voor sociale activiteiten, zoals het betreden van openbare gebouwen, nationale vervoer, maar ook voor werk en universitair onderwijs. Ze maken daarmee een heel groot onderscheid tussen gevaccineerde mensen en ongevaccineerden. Zo worden mensen gedwongen om een invasieve en risicovolle medische handeling te ondergaan, die nog onvoldoende wetenschappelijk is bewezen. De handtekening voor ‘informed consent’ die mensen moeten zetten bij het ontvangen van de vaccinatie is niet ‘vrij’, zegt ze. Ook als mensen ernstige bijwerkingen van het vaccin zouden kunnen verwachten, moeten ze deze nemen, omdat ze anders hun baan zouden kunnen verliezen. Ook vertelt mevrouw Donata dat de meldingen van bijwerkingen en zelfs van zeer ernstige bijwerkingen onderbelicht blijven.

Medische kestie wordt democratische kwestie:

Er is nu sprake van een medische kwestie die in een democratische kwestie is veranderd.
Mevrouw Donata moedigt iedereen op te staan voor de mensenrechten in Europa. We moeten dat allemaal samen doen en we moeten het NU doen!
We kunnen niet langer wachten, zegt ze, want veel mensen lijden hieronder en mensen raken hun baan kwijt. Gezinnen verliezen daarmee hun inkomen en geld om te leven. Dit geldt niet alleen voor inwoners van de landen zelf, maar ook voor hen die in andere lidstaten van de Europese Unie werken. Terwijl het een recht is voor inwoners van de Eruopese Unie om zich vrij tussen landen te verplaatsen. Zij roept op tot het stoppen van de gewelddadige onderdrukking van demonstranten. Laten we luisteren naar de mensen en ze hun recht op een volledig leven met alle mensenrechten, zonder onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, zoals het Verdrag voor de Rechten van de Mens ons verplicht om te doen.

Ivan Vilibor Sincic:

Deze man legt uit dat alle deze documenten over het beheer van de Covidcrisis door de Europese Commissie zijn gegaan. Hij zegt verder dat hij erg verdrietig is dat het recht op vrijheid en de rechtstaat in gevaar zijn gekomen. Hij vertelt tegen welke beperkingen mensen zonder Digitale Gezondheidspas (DGC/Digital Green Pass) aanlopen. In sommige landen kunnen zij geen boodschappen meer doen. Sincic vertelt ook dat er steeds mee bewijs is dat ook mensen mét een CovidPaspoort anderen kunnen besmetten. Het lijkt daarmee op een vergunning om het virus te verspreiden. De pas geeft een vals gevoel van veiligheid.

Het gebruik van de pas is niet wetenschappelijk onderbouwd, niet logische en zou een halt moeten worden toegeroepen. Hij verdedigt het recht van de medewerkers van het Europese Parlement om naar hun werk te komen. Hij noemt alternatieven als het nemen van sanitaire voorzieningen en het recht om vanuit huis te werken voor kwetsbare mensen. Ook verdedigt hij het Recht tot ‘informed consent’ tegen welke medische handeling dan ook. (Mensen zouden medische handelingen alleen uit vrije wil moeten kunnen toestaan, nooit tegen hun zin!) Hij noemt verschillende verdragen, zoals Rechten voor de Mens, de Neurenbergcode en zegt, via deze persconferentie, tegen het personeel dat zij er niet alleen voor staan, dat zij voor hun rechten moeten vechten, maar dat zijzelf (de MEP’s) aan hun zijde zullen staan.

Christian Terhes:

Terhes start met het precies citeren uit de verordening waarmee het Europese Parlement enkele maanden geleden met de invoering van de Green Pass had ingestemd. Paragraaf 46: deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en de grondbeginselen van het Handvest voor Rechten van de Mens. De rechten op privacy, bescherming van persoonlijke gegevens en privéleven. De recht op gelijkheid voor de wet en het recht op non-discriminatie, het recht op vrij verkeer. De lidstaten moeten zich bij de implementatie van deze pas, houden aan deze regels. We zijn nu een paar maanden na de invoering van deze pas. Terhes zegt dat precies het tegenovergestelde is gebeurd en juist deze rechten momenteel geschonden worden.

Sommige mensen kunnen niet meer werken en leven onder de dreiging dat zij hun vermogen om in hun levensonderhoud te voorzien, kwijtraken. Terhes is de afgelopen weken overspoeld door petities en brieven van mensen die zich zorgen maken over de invoering van deze pas en verlies van hun rechten en baan. Hij zegt ook dat veel van deze mensen de ziekte Covid-19 al hebben doorgemaakt. Dat deze mensen natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd, lijkt niet relevant te zijn. Ondanks deze natuurlijke immuniteit worden deze mensen gedwongen om een medisch product te nemen, waar zij, om welke reden dan ook, niet achter staan.

Accepteren we een Europa zonder basisrechten?

‘Is dit het soort Europa dat wij willen accepteren?’, vraagt Terhes. Is dit nog de Europese Unie, de ruimte van vrijheid, zoals deze omschreven is? Toen hierover in ‘hun huis’ over dit voorstel werd gestemd, waren zij, die hun zorgen hadden, in de minderheid. Hierdoor kon deze pas worden ingevoerd. De situatie is nu dat meer en meer mensen met de gevolgen te maken hebben. Als Roemeen komt hij uit een voormalig communistisch land en hij vertelt dat Roemenië, sinds de val van het communisme geen protesten voor Vrijheid gezien heeft. Momenteel zien we in heel veel landen demonstraties voor vrijheid. Niet voor een hoger salaris, hogere pensioenen of andere van dat soort rechten, maar voor vrijheid. Zij komen op voor het basisrecht om vrij te zijn, om zelf te kunnen beslissen wat zij met hun lichaam willen doen.

Rechten zelfs binnen Europees Parlement bedreigd:

De situatie is nu dat de beslissing die is genomen om de pas in te voeren, zelfs de democratische rechten bínnen het parlement zelf bedreigt. Als deze gekozen leden van het Europees Parlement niet meer worden toegelaten op hun werkplek, kunnen zij hun werk niet meer doen. En het gaat dus niet alleen de Leden van het parlement aan, maar ook hun medewerkers, de ambtenaren die voor hen werken. De vertegenwoordigers in het parlement, zoals Terhes zelf, werden benaderd, soms zelf anoniem, door medewerkers die zeer bezorgd zijn. Sommigen van hen werken al tientallen jaren voor het dit Europese Parlement en dreigen nu op straat te komen te staan, als ze geen Covidpas hebben.

Dit is een absurde situatie, zegt Terhes. De reden om deze pas in te voeren is onlogisch en niet wetenschappelijk. Het certificaat geeft geen enkele garantie, zegt hij en hij gaat verder in op hoe onlogisch dit alles is. En ook op de dreiging die het geeft aan alle medewerkers, op verlies van hun baan.
Om een of andere reden is de mogelijkheid om te bewijzen dat je de ziekte hebt doorgemaakt en natuurlijke immuniteit hebt opgebouwd, geschrapt uit de mogelijkheden om gebruik te maken van de pas.
Wat eerst een instrument leek om zaken te vergemakkelijken, wordt nu ingezet om voorwaarden te stellen aan de basisrechten van mensen om zich te verplaatsen, om te werken, op een privéleven.

De aanleiding voor deze persconferentie is de behoefte van de MEP’s om hun zorgen te delen en een stem te geven aan de zorgen van hun medewerkers. En niet alleen aan hun medewerkers, maar ook aan de misschien wel duizenden medewerkers van de Europese Raad en vele andere Europese instellingen.
Terhes sluit af met te zeggen dat zij er zijn er voor deze mensen en dat zij voor hen zullen vechten.

Wat is het Europees Parlement?

Het Europees Parlement is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging vanuit de Europese Unie. waar het Europees Parlement voorheen vooral een adviserende functie had, heeft zij nu ook wetgevende bevoegdheden.

Video met Nederlandse ondertiteling:

De video staat intussen ook, mét Nederlandse ondertiteling, op de website van BlckBx.
U kunt hem daar beluisteren.