Rusland vraagt UN om een zitting rond biologische wapens

14 maart 2022 0 Door Franka

Op 11 maart kwamen verschillende landen bijeen om te praten over militaire biologische activiteiten in de Oekraïne. Dit gebeurde in een zitting van de UN Security Council ( De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties). Rusland geeft aan dat de aanwezigheid van biologische wapens voor massavernietiging in de Oekraïne zorgelijk is.
De Russische vertegenwoordiger start zijn betoog met te refereren aan de ramp die Covid-19 was. Dat laat zien hoe verschrikkelijk de gevolgen zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van biologische wapens. Het stopt niet bij grenzen.

Biologische bedreigingen

Toen in 1975 een dergelijke overeenkomst actief werd, was Rusland hoopvol. Zij hoopten dat wereld verschoond zou kunnen raken van, in ieder geval, die biologische dreigingen, die door de mens zelf werden gecreëerd.
We hebben redenen te geloven dat aan die bedreiging helaas niet voorbij is.

Bio-labs in Oekraïne

Er zijn sterke aanwijzingen dat er een netwerk van circa 30 bio-labs zijn in Oekaïne. Dat heeft Rusland ontdekt terwijl zij een militaire operatie uitvoeren. Deze biologische wapens worden gefinancieerd door en staan onder supervisie van de VS. De onderzoeken vinden plaats in samenwerking met de Amerikaanse defensie. Zij werken aan synthetische varianten van Plaque, Leptospirose, Antrax, Cholera en andere dodelijke ziekten.

Dodelijke vogelgriep

Deze Russische afgezant spreekt ook over het gebruik van trekvogels om op die manier een dodelijke variant van het vogelgriepvirus te verspreiden; H5N1. Franka: Dit is een virus is in Nederland, door Ron Fouchier, van mens tot mens overdraagbaar gemaakt. Dit heeft de medische wereld in beroering gebracht en ethische vragen opgeroepen. Het onderzoek van Fouchier is gefinancierd door Fauci’s NIH.

Rusland vraagt om onderzoek

Rusland vraagt om onderzoek. Alleen Brazilië is van mening dat ook bij deze melding van Rusland onderzoek zou moeten plaatsvinden.

Victoria Nuland over Bio labs

Senator Rubio ondervraagt Victoria Nuland naar bio laboratoria in de Oekraïne. Tot ieders verrassing antwoordt zij heel voorzichtig dat Oekraïne biologische onderzoeks faciliteiten heeft.
Rubio haast zich met te vragen of, in het geval van een aanval met biologische wapens, dan de schuld bij Rusland zou liggen. Daat twijfelt Nuland niet aan. Het is een klassieke Russische tactiek om de ander te veroordelen voor wat ze zelf van plan zijn.

Resolutie 1540

Resolutie 1540 gaat over massavernietigingswapens en biologische wapens. Deze resolutie werd op 28 april 2004 unaniem aangenomen.

Wat als het waar is?

Wat als de medling van Rusland waar is? Stel nu dat de VS daadwerkelijk biologische onderzoeken financieren in de Oekraïne. Wat als dat bedoeld is voor massa vernietiging of biologische wapens? Hoe zouden we dat dan weten? Zouden we daar over geïnformeerd worden? Dat denk ik namelijk niet. Dat zal op allerlei manieren voor ons verborgen worden gehouden.

We ’the good guys’

We denken dat ‘wij’ de goeden zijn. Dat geloven we graag. We denken dat de ander de slechte is. Maar stel, gewoon hypothetisch, dat onze regeringen het helemaal niet zo goed met anderen voor hebben? Of dat er een externe macht is, die zich boven de regeringen plaatst en een wapenarsenaal opbouwt. Hoe zouden we dat dan te weten kunen komen? Zouden onze regeringen ons daarover informeren. Zouden overheden het volk vertellen dat ze massavernietigingswapens maken?

False Flag

Een False Flag operatie is een operatie waarbij een van de partijen iets doet, waarvan het de andere partij beschuldigt. Om de andere partij te beschuldigen wordt veelal letterlijk de vlag van de andere partij op de missie mee te nemen. Het is een klassieke oorlogsstrategie.
In de video van de meeting bij de UNSC, beschuldigt de vertegenwoordiger van de VS Rusland van een False Flag operatie.
Wederom; wat als het juist andersom is, hoe zouden we het dan herkennen. Het is een vraag die me bezighoudt.
hoe controleren we onze eigen regeringen? En als zij ook de media controleren en wij verkeerde informatie ontvangen?