Wat is het verschil tussen een vaccin en een frikandel?

13 januari 2021 0 Door Franka

Hieronder een fragment uit een interview van Robbert Rodenburg met minister Hugo de Jonge. De Jonge vergelijkt het nemen van het vaccin met het eten van een frikandel, want ja ‘daarvan weten mensen ook niet wat erin zit’.
Dit is een ongelofelijk ongenuanceerde opmerking die op veel vlakken volledig de plank misslaat:
1. vaccinweigeraars worden geïllustreerd als frikandellen-eters.
2. als alle mensen gedwongen worden frikandellen te eten, zouden mensen dat dan accepteren?
3. als er in het maagdarmkanaal iets niet goed gaat, komt het lichaam in opstand; het zal proberen dat wat niet geaccepteerd wordt door het lichaam er weer uit te werken via braken en/of diarree.
Let wel; bij een inenting kan dat niet. In sommige gevallen kunnen bestanddelen uit vaccins voor allergische reacties zorgen.

Aanvulling 11 augustus 2021:
4. Als iemand na het eten van een frikandel zou overlijden, dat kan er sprake van toeval zijn; het is onwaarschijnlijk dat er sprake is van een causaal verband. Als echter een paar honderd mensen overlijden na het eten van een speciaal merk frikandellen, dan wordt het wel tijd om na te gaan of er een causaal verband is, tussen de frikandel en de daaropvolgende dood. In de tussentijd wordt het product van de markt gehaald!

Bij 36:10: ‘Enige wat wij hoeven te doen, is even zo’n prikkie halen.’
Bij 36:16: ‘Ik hoor mensen zeggen: ‘Ik weet niet precies wat er in zit’, maar je hebt ook je hele leven frikandellen gegeten.’
Bij 36:26: ‘Hier is uit en te na getoetst is getoetst of het deugt, of het klopt en of het veilig is.’ (Dat is het niet, Zie Kamerbrief Hugo de Jonge!)

Kamerbrief Hugo de Jonge van 16 november 2020:

Bovenstaand interview is van 24 december 2020. Een maand daarvoor schreeft Hugo de Jonge onderstaande brief en samenvatting aan de Tweede Kamer:

  • Het vaccin bevat Lipid nanoparticels
  • Er zijn slechts beperkte(!) data beschikbaar
  • Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe technologie
  • Met deze nieuwe technologie zijn nog geen vaccins geregistreerd
  • Bovenstaand brengt een risico met zich mee!

Bijwerkingen gemeld bij Lareb:

In Nederland kennen we het bijwerkingencentrum Lareb. Zorgverleners en patiënten kunnen daar hun bijwerkingen melden. Er zijn meer bijwerkingen gemeld, dan dat er meldingen zijn. Dat komt doordat er per melding vaak meerdere bijwerkingen worden aangegeven.

https://www.lareb.nl/coronameldingen

https://showtoday.nl/