Roep vanuit het Europese Parlement

Luister alsjeblieft naar de zaken deze mensen zeggen. Het is een les in democratie en een les in wat onze rechten zijn, als inwonenden van Europa. Het gaat over wat onze rechten zijn, hoe degenen die wij verkozen hebben als onze volksvertegenwoordigers ons en onze vrijheden zouden moeten beschermen.
Onze humanitaire rechten zouden nooit ter duscussie mogen staan. Waar het vaccinaties aangaat, hebben we recht op vrij en geïnformeerde toestemming. Het is geen kestie van rechts of links, het gaat over recht en onrecht (right en wrong).

Christian Terhes was in Amsterdam op 2 januari 2022

Chistian Terhes, lid van het Europees Parlement was in Amsterdam op 2 januari 2022 en heeft gezien hoe vreedzame protesters werden gemollesteerd door politiehonden en grof werden mishandeld door de politie.
– Wat is de richting die we op willen gaan als Europa?

Christian Terhes komt uit Roemenië en weet heel goed wat communisme is. Hij ziet in het westerse Europe nu een beweging richting communisme.

‘Als de burger alles weet van de regering is dat democratie. Als de regering alles van de burger weet, is er sprake van tirannie’, zegt Terhes.

Hij haalt nog meer voorbeelden aan uit Europa. Zo heet Macron een paar dagen gelden gezegd, dat iemand die geen vaccinatie haalt, niet meer als burger zal worden geschouwd.

Hij hoopt dat iedereen in Europa zal ontwaken en dat we nooit meer zulk grof geweld meemaken, zoals we nu hebben gezien.

Ziekenhuizen overvol in Italië door vaccinatie

De ziekenhuizen in Italië zijn vol. Ambulances staan in rijen voor de ziekenhuizen, aldus Francesca Donato. De regering voert een afschuwelijke hetze uit tegen ongevaccineerden. Er is een gevoel van valse bescherming ontstaan door de Covidpaspoorten. Ongevaccineerden zijn inmiddels een kleine minderheid, want ongeveer 90% van de Italianen zijn volledig gevaccineerd. Hoe komt het dat er zoveel mensen overlijden, ondanks de enorme vaccinatiegraad. Waarom is er geen compensatie voor mensen die hun dierbaren zijn verloren door de vaccinaties.
Er is geen vergoeding, omdat vaccinaties (zogenaamd) niet verplicht zijn. Mensen hebben er vrijwillig voor gekozen, zegt de regering. Dit voorgaande klopt niet, wanneer mensen hun baan kwijtraken als ze niet gevaccineerd zijn.

In Japan is er vervuiling gevonden in de Moderna-vaccins. Is er in Europa controle op de vaccins? Francesca Donato doet een oproep om humane maatregelen te nemen.

Christine Anderson uit Duitsland over vrijheid:

Persconferentie van 8 december 2021. Christine Anderson bij [12:10] Ze zegt zo ongeveer het volgende: ‘Regeringen die mensen onder druk zetten. Farmaceutische bedrijven zijn net zo geïnteresseerd in volksgezondheid, als wapenhandelaars in vrede. Pas op, zegt ze, we denken dat onze regeringen het goed met ons voorhebben. Maar die nonchalance kunnen we ons niet meer veroorloven. Dat jij je niet kunt voorstellen dat je regering het niet goed met je voorheeft, betekent niet dat het ook niet zo is.
Wat wij nu doen, beslist de toekomst waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen leven. En
, zegt ze, ik zal vechten voor de vrijheid, al is het het laatste wat ik doe. En je hoeft me ook geen geld te biede, al is het een honderdmiljoen, het zal me niet tegenhouden.

Ook de volgende vertegenwoordiger, Ivan Sincic is duidelijk. Hij gaat in op de bijwerkingen van de vaccinaties. Deze zijn meer dan alle vaccianties bij elkaar in de laatste decenia.