Hugo de Jonge in Kamerbrief: Vaccins met nieuwe technologie zijn een risico

7 augustus 2021 0 Door Franka

Op 16 november 2020 stuurde Hugo de Jonge een Kamerbrief naar de Tweede Kamer om hen te informeren over de aankoop van Covid-19 vaccins.
In deze brief laat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat er alleen preklinische en preliminaire klinische fase 1/2 data beschikbaar zijn.
Ook schrijft de Jonge dat er nog geen vaccins zijn geregistreerd, die volgens deze nieuwe (mRNA) techniek zijn gemaakt.
Hij stelt daarnaast dat het gebruik van deze vaccins een risico met zich meebrengt.

Hieronder, in cursief, vindt u een screenprint uit de genoemde Kamerbrief. Het is dus een kopie van/foto uit de de Kamerbrief. De onderstreping in rood, is toegevoegd.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z21639&did=2020D46122

De originele Kamerbrief:

Hieronder kunt u de originele Kamerbrief van Hugo de Jonge ook downloaden. U kunt natuurlijk ook via bovenstaande link direct naar de website van de Tweede Kamer gaan.

Hieronder de Kamerbrief met rood kader en onderstreping:

Risico voor gebruik van nieuwe technologie:

Het feit dat gebruik wordt gemaakt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn, is een risico
Welk risico? Wat kan er mis gaan? Dat weten we niet; er is namelijk onvoldoende data beschikbaar.
Dit roept een aantal vragen op:

  • Hoe kan het dat de Kamer met en grootschalige vaccinatiecampagne voor de gehele bevolking heeft ingestemd?
  • Was het niet verstandiger om eerst een deel van de bevolking te vaccineren en vervolgonderzoeken af te wachten?
  • Zijn mensen, die het vaccin ontvangen op de hoogte van het feit dat het hier om een vaccin gaat, dat zich nog in de testfase bevindt?
  • Hoe komt het dat er zo laconiek wordt omgegaan met sterfgevallen die zich binnen enkele uren of enkele dagen na vaccinatie worden gerapporteerd?
  • Waar komt de enorme druk vandaan om kinderen en jongvolwassenen te vaccineren? Immers, met een nog onvoldoende getest middel, lijkt dat logischerwijs onaanvaardbaar.

Ongevaccineerden de nieuwe paria’s?:

Bovenstaande informatie uit de Kamerbrief, lijkt mij essentieel binnen het publieke debat. Momenteel worden ongevaccineerden door sommige groepen bij als paria’s bestempeld. Men vindt dat zij hun rechten in mogen leveren en van de normale maatschappij uitgesloten mogen worden.
Daar kiezen zij dan zelf voor, volgens sommigen, wanneer zij geen ‘vrijwillig(?)’ vaccin nemen.

Wikipedia: Een paria (of verschoppelingverstoteling) is iemand die uit de samenleving of maatschappij is verstoten of op een bepaalde manier wordt uitgesloten of genegeerd. De persoon past niet in de ‘normale’ maatschappij en bevindt zich in een sociaal isolement.

Censuur op Kamerbrieven?:

Is er sprake van censuur op social media? En worden zelfs Kamerbrieven gecensureerd? Het lijkt er wel op.
Zodra het woord vaccin of Covid-19 in een bericht staat, lijkt het te worden uitgelicht en onderzocht.
Na het delen op Facebook, van bovenstaande screenshot van de brief van Hugo de Jonge, is mijn bericht onzichtbaar voor anderen gemaakt. Het is niet te delen en wordt als SPAM gemerkt.
Wat maakt dat deze informatie weg wordt gefilterd? Het kan niet zijn, omdat het onjuiste informatie bevat. Immers, de informatie komt rechtstreeks, inclusief link, van de website van de Tweede Kamer.