De robotsoldaten van China

5 januari 2022 0 Door Franka

De ontwikkeling van technologie gaat verder. Technologie wordt op vele terreinen ingezet, waaronder in defensie. Het spreekt voor dat in de huidige tijd andere wapens worden gebruikt dan in de vorige eeuw.

In deze aflevering van Gravitas informeert over robotsoldaten die China inzet aan de grens met India. Het gaat hier om een soort mini-tanks, met geweer, die vanaf een afstand worden bestuurd. China werkt daarnaast aan wapens die worden bestuurd met AI (artificial Intelligence). Deze wapens zijn zo geprogrammeerd dat zij een zelfontwikkelde mechanisme hebben.

Verder noemt het artikel:
1. Autonome onderzeeërs
2. Drones met de mogelijkheid zelf na te denken.

Drones met automatische wapens en gezichtsherkenning.

De aflevering van Arte; 7 billion suspects, hieronder nogmaals ingevoegd. Deze documentaire gaat in op drones die op basis van gezichtsherkenning autonoom kunnen handelen. Hieronder gaat de video van start bij de mededeling dat het Pentagon 70 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in drones die autonoom kunnen handelen. Dat houdt in zonder menselijke tussenkomst. Darbij wordt gebruik gemaakt van gezichtsherkenning.