Franka’s Missie

Al vanaf jonge leeftijd denk ik na over recht en onrecht in de wereld.
Waar ons bed staat is verschillend, onze kansen zijn verschillend. Echter wat ons verbindt, is ons menszijn. Als mens hebben we dromen, verlangens. We willen ons ontplooien en wat ons mens maakt is dat we de wereld een beetje mooier willen maken met onze unieke talenten. We willen bloeien en bijdragen.

Het idee voor deze website is ontstaan, doordat ik behoefte voelde mijn zorgen te delen. Ik zie veel onrecht, leed en frustratie. Wanneer geld in het spel is, worden vaak ethische normen aan de kant gezet.

De urgentie die ik voelde voor deze website nam toe vanaf het moment dat we geconfronteerd werden met het Coronavirus. Ik had heel veel vragen en onzekerheden en heb me opengesteld voor aanvullende informatie.

Met deze website hoop ik aan te moedigen tot nader onderzoek. En met nader onderzoek kan misschien een meer genuanceerdere mening ontstaan.
Ik ben van mening dat we vrij eenzijdig worden voorgelicht door onze media.
En nee, ik promoot geen complottheoriën. Waartoe ik de lezer wil uitnodigen is om onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Een ander perspectief kan ons verrijken.
Een ander perspectief kan bijdragen tot meer begrip voor andere standpunten. En meer begrip kan bijdragen tot meer harmonie. Wanneer we elkaar beter begrijpen in plaats van bekritiseren, kan er een nieuwe dialoog ontstaan.

Deze website is mijn digitale dossier. Het behandelt onderwerpen die ik interessant vind en die mijn blik op de wereld hebben verbreed. Soms op een wijze die ik niet zag aankomen. De behandelde documentaires hebben mijn horizon weidser gemaakt en daarmee soms mijn wereld en denkbeelden op zijn kop gezet.