Factcheck de Factchecker

Censuur kennen we uit China en andere communistische landen. Dat komt hier niet voor. Wij, in het westen, hebben een onafhankelijke pers. En deze onafhankelijke pers geeft ons onafhankelijke informatie. Tenminste dat denken we.
Is dat ook zo? Het valt me inmiddels al ruim twee jaar op dat berichten uit het buitenland zeer onderbelicht zijn in Nederland. Sinds we met Corona te maken hebben, heeft de censuur alleen maar een grotere omvang gekregen.
Niet alleen worden items onderbelicht, ze worden zelfs zeer actief ontkracht. Op veel kritische vragen die worden gesteld op sociale media, zit de Factchecker bovenop.

De factcheckers:

Tegenwoordig hebben we Factcheckers. Dit zijn grote bureaus die informatie die op sociale media rondgaat en voor onrust zorgt, ontkracht. Dit gaat met een ongelofelijk snelheid en een verbazingwekkend fanatisme. Het gaat dan vooral om berichten die ingaan tegen het overheidsbeleid, maar ook om ‘gewone’ kritische vragen bij de maatregelen. In het westen zijn we gewend om kritische vragen te stellen. We willen wéten, we willen transparantie, we willen zélf voors en tegens tegen elkaar af kunnen wegen. We willen een open debat, publieke discussies. Het is juist de zeer intense factcheckmachines die wantrouwen in de hand werkt.

Hoe weten we wat waar is?

‘Onderzoek alles en behoud het goede’ staat in de bijbel. En dat is een wijs advies. Wanneer we alleen informatie tot ons nemen van één bron weten we niet of we de juist informatie ontvangen. Hoe meer een bron zegt dat alleen zij de juiste informatie verstrekken en alle andere informatie als desinformatie, fake news of complottheoriën bestempelen, hoe meer we ons moeten afvragen welke informatie voor ons verborgen blijft.
‘In het koninkrijk der leugens is de waarheid een bedreiging’. Zo ongeveer luidt een uitspraak die ik laatst las.
Betekent dat dat alle informatie aan de andere kant van de muur van censuur waar is? Nee, zeer zeker niet. Er is aan beide kanten van de muur veel informatie die niet klopt, ons angst aanjaagt, onvolledig is of gewoonweg onjuist is. We zullen dus ten allen tijde kritisch moeten zijn en ons gezonde verstand en onderzoekende geest moeten blijven gebruiken.

AFP – Nederlandse Factchecker:

Eén van de factcheckers in Nederland is AFP. AFP is een wereldwijde organisatie die in 2017 in Frankrijk is gelanceerd. Het wereldwijde team wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Parijs, zo staat op de website van AFP te lezen. Het feit dat achter onze Nederlandse Factcheckers een centraal aangestuurde organisatie staat, is interessant. Welke organisatie is dat dan? Door wie wordt deze centrale organisatie betaald? Ik weet het niet. Maar dit is iets om verder te onderzoeken.

Nederlandse factcheck en Chinese Staatcourant

Op de engelstalige website van AFP staat een rubriek partners. Dit zijn dagbladen en persbureaus van over de hele wereld. Deze partners worden in alfabetische volgorde opgesomd. Helemaal onderin wordt Xinhua genoemd. Persbureau Xinhua is de officiële Staatspers van de volkrepubliek China. Dat betekent dat deze krant de spreekbuis is van de Chinese Communistische Partij. Deze krant staat in het westen bekend om zijn Staatspropaganda. Veel Chinezen nemen de informatie die via deze krant tot hen komt niet serieus.

Wat doet deze propagandamachine bij een westerse Factchecker? Als je als factchecker serieus genomen wilt worden, zul je ook met betrouwbare partners moeten werken.

Grafeenoxide in vaccins?

Mijn aandacht voor de factchecker AFP werd getrokken doordat ik de informatie over vermeende grafeenoxide in vaccins wilde checken. Mijn zoektocht bracht me bij een artikel van AFP hierover. Volgens AFP is voorstaande niet het geval; er zou geen grafeenoxide in de vaccins zitten. Echter, ik ben nog niet overtuigd. Er wordt volop onderzoek gedaan naar grafeenoxide in medische toepassingen. Ook wordt het gebruikt als transportmiddel voor medicijnen ín het lichaam. Het is dus niet zo vreemd wanneer grafeenoxide gebruikt zou worden in de vaccins. Pfizer geeft zelf aan dat zij niet alle ingrediënten, in deze testfase, hoeven te vermelden. Zie de brief in mijn andere bericht, over de vraag van Twan Huys.
Nu ik weet dat de Chinese Staatskrant van China een partner is van AFP weet ik dat ik niet zondermeer achterover kan gaan leunen. Mijn behoefte aan waarheidsvinding is nog niet bevredigd. Mijn zoektocht gaat verder.

Fake news:

Bij deze van mij een aansporing om ook zélf op zoek te gaan naar waarheid. Om verschillende bronnen naast elkaar te onderzoeken. Neem niet zomaar iets aan, ongeacht aan welke kant van de ‘muur van censuur’ de informatie staat. Laten we ervoor waken om onjuiste informatie te verspreiden.

Facebook (Meta Platforms) over factcheck:

Op dit moment van schrijven 11 december 2021 loopt er een rechtszaak tegen Facebook ( nu Meta Platforms). John Stossel heeft een aanklacht ingediend tegen Meta Platforms, omdat één van zijn video’s gevlagd werd met een ‘Factcheck-label’. Stossel noemt deze vermelding belasterend en meent dat dit zijn goede reputatie schaadt.
Meta Platforms meldt als reactie daarop dat deze Fact checks niet meer zijn dan een beschermde opinie. Volgens het artikel van Insider Paper kan Meta Platforms aansprakelijk worden gesteld als zij een vals feit vermelden. Meningen, opinies dus, zijn vrij van aansprakelijkheid, omdat er vrijheid van meningsuiting zou zijn.

Dit is een interessante rechtszaak, waarvan nog moet blijken hoe de rechter zal oordelen; wordt het Facebook toegestaan om artikel of video te merken met een Factcheck, waarvan zij beweren dat het gaat om een beschermde mening?
Of zal de rechter oordelen dat het gaat om laster door Facebook?