Afname effectiviteit, iedereen een booster?

19 november 2021 0 Door Franka

Op deze pagina verzamel ik een aantal gesprekken over de effectiviteit van vaccins en de boostershots.

  1. De bezorgdheid van Kuzu over de afname van de effectiviteit volgens de Amerikaanse RIVM
  2. Omtzigt die de Jonge vraagt naar afname effectiviteit. De Jonge vertelt dat we mogelijk ieder half jaar een boostershot nodig hebben
  3. De Jonge (juli 2021) over de kans op bijwerkingen. Deze is, na doorgemaakte infectie, na iedere volgende dosis groter.

Daarnaast breng ik opnieuw de Kamerbrief van de Jonge onder de aandacht. Hierin schrijft de Jonge dat de vaccins:

1. volgens een nieuwe techniek zijn gemaakt,
2. dat ze in een preklinische testfase zitten en
3. er daarom beperkte data beschikbaar is.
4. Hij schrijft ook dat dat een RISICO is!

Afname effectiviteit, cijfers CDC Amerika:

Bij natuurlijk immuniteit is bescherming voor herinfectie veelal levenslang. Bij de reizigersvaccins is immuniteit ongeveer vijftien jaar. Dat is de reden dat mensen die naar risicolanden op vakantie gaan zich opnieuw moeten laten vaccineren.
Hoe is de immuniteit van de huidige Coronavaccins? Die is niet zo hoog blijkt. Kuzu bespreekt hieronder de cijfers van de CDC (de Amerikaanse RIVM) uit Amerika. Zij melden dat immuniteit afloopt naar zelfs 40% bescherming. Hier is de website van het CDC waarnaar Kuzu verwijst.
Volgens De Vries kloppen de cijfers van Kuzu niet. Desalniettemin genoeg reden voor de Verenigde Staten om Boostershots in te gaan zetten. Die zijn uiteraard niet nodig als de effectiviteit hoog blijft. Ik kan geen duidelijke tabel vinden. Wel een grafiek uit een Powerpointpresentatie van de genoemde website.

Omtzigt en de Jonge over effectiviteit en boostershots:

0:30:
Omtzigt begint met de vraag of groepsimmuniteit het doel was. Vervolgens gaat hij in op de effectiviteit van de vaccins. Hij stelt dat de immuniteit blijkbaar niet optreedt.
Bij 2:10:
zegt de Jonge dat het opbouwen van immuniteit wel een doel was. Dit virus geeeft ernstige gezondheidsschade, Om die reden zou het opbouwen van groepsimmuniteit via de weg van vaccins moeten verlopen. Sommige ziektes zijn op die manier uitgeroeid, maar met griep bijvoorbeeld is dat niet. Hij neemt als voorbeeld dat het griepvirus iedere keer muteert. Om die reden zouden bepaalde doelgroepen steeds opnieuw gevaccineerd worden. Hij hoopt dat dat bij dit Coronavirus niet zo zal zijn.
Bij 4:00:
zegt de Jonge dat er altijd wel sprake is van afname van immuniteit. Zowel van natuurlijke immuniteit als via vaccinatie.
Bij 4:22:
zegt de Jonge dat ze dit jaar sowieso iedereen willen boosteren. Het is zelfs denkbaar is dat dat een jaarlijkse activiteit wordt.

Conclusie Omtzigt:

Omtzigt constateert dat de Jonge eigenlijk zegt dat het opbouwen van groepsimmuniteit onmogelijk is. Hij concludeert deze redenatie volgned, dat dat grote consequenties heeft. Als het opbouwen van groepsimmuniteit niet lukt, dan heeft het ook weinig zin om de ziektelast uit te smeren. (Hij bedoelt tot de tijd dat iedereen immuun zou zijn voor dit virus).


Intermezzo:

In maart 2020 sprak Rutte zich uit over het doel van het kabinet om zo snel mogelijk (maar gecontroleerd) opbouwen van groepsimmuniteit. Hij wil gezonde mensen in aanraking te laten komen met het virus, terwijl de ouderen en zwakkeren zouden worden beschermd. Zie de video van Mark Rutte daarover hier.

Groepsimmuniteit:

Onderstaande still komt uit een aflevering van de High Wire van Dell Bigtree. Hier wordt gedeeld dat (ook) de CDC weggaat van het doel om groepsimmuniteit te bereiken. Groepsimmuniteit is de aanname dat 67, 80 of 85 % van de bevolking immuniteit zou opbouwen de pandemie dan zou verdwijnen.

Vervolg video:

Bij 6:14:
zegt de Jonge dat het opbouwen van groepsimmuniteit via de weg van natuurlijke infectie nooit een reële optie is geweest. Dit zou teveel gezondsheidsschade zou opleveren. Het was, zo zegt hij, geen doel van beleid.
Groepsimmuniteit in de zin van als voldoende mensen immuun zijn en daarmee anderen beschermen, is ook geen reële optie meer, volgens de Jonge.
Bij 7:30:
zegt de Jonge dat nu te zien is, dat met name bij ouderen de vaccins niet voor de volle 100% beschermen. Het percentage gaat soms ‘door’ de 90%. Dat is de reden dat ze ouderen als eerste willen boosteren. Op die manier willen ze de immuniteit zo hoog mogelijk houden. Eerst via de primaire vaccinatie en daarna om de vaccinatie via boosters op peil te houden.

Bij 8:00:
gaat het over de groep die zij mogelijk nog als patiënt verwachten. Dat gaat om de groep die zich niet heeft laten vaccineren en ook niet via natuurlijke weg infectie heeft opgebouwd. Daarbij komt het aantal mensen bij wie de bescherming onvoldoende werkt bij infectie. Die twee groepen opgeteld maken de inschatting van het aantal patiënten 15 tot 20.000.

De Jonge spreekt vervolgens over het naar beneden brengen van de infectiedruk en benadrukt nogmaals het belang van vaccinatie.

Slotvraag om aan het OMT voor te leggen:

Nu blijkt dat er geen permanente immuniteit kan worden opgebouwd, ten gevolge van afname van de effectiviteit: Wat zijn de gevolgen voor het beleid nu blijkt dat het niet mogelijk is voldoende groepsimmuniteit op te bouwen?

Is het boosteren zonder risico’s?

Een vraag uit de Eerste Kamer aan de Jonge: ‘Kan het gebeuren dat mensen, (die per abuis twee keer opgeroepen worden) tweemaal geprikt worden?’ In het antwoord, dat de Jonge geeft, zegt hij iets over bijwerkingen.

Via Arnews: https://www.youtube.com/watch?v=28_VERrAG4I&t=8s
Fragment uit: Behandeling spoedwetsvoorstellen 35807 en 35808 en debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (inclusief eventuele stemmingen) Plenaire vergadering | 25 mei 2021 | 09:00

Hugo de Jonge over vaccins:

Hieronder nog een keer de video van Hugo de Jonge waarin hij het Jansen vaccin promoot.