Reeds verzonden nieuwsbrieven/samenvattingen

Nieuwsbrieven en samenvattingen:

Mijn nieuwsbrieven schrijf ik om te informeren. De nieuwsberichten kunnen worden gezien als een soort samenvatting rond een thema. Soms lijkt het mij belangrijk om ook de Kamer te informeren. Dat doe ik dan ook. Ik probeer daar wel selectief in te zijn, want ik realiseer me goed dat zij overladen worden met informatie.


Brieven aan de politiek:

Brief 1 over de Macht van China op ons kabinet, klik hier.

Deze brief gaat over Chinese invloed op ons land en onze regeringsleiders.


Brief 2 over het Risico van vaccins, klik hier.

In deze brief wordt het risico van vaccins van verschillende kanten belicht.


Brief 3- Kijk niet weg van Canada, klik hier.

Over Canada, uitspraken van Trudeau en gecensureerde beïnvloeding door het World Economic Forum in het kabinet van Canada.


Brief 4 met Viruswetenschapper; Virus meest fit begin pandemie, klik hier.

Met de wereldwijd bekende Nederlandse viruswetenschapper Ron Fouchier over virussen die aan ernst verliezen en Fauci over vaccins die een tegengesteld effect veroorzaken


Meer nieuwsbrieven voor politiek en abonnees zullen volgen.


Deze website in mijn digitale dossier. Ik verzamel zo veel als mogelijk informatie die geverifieerd kan worden. Daarbij probeer ik weg te blijven van stemmingmakerij, ongegronde complottheorieën en desinformatie. Tegelijk tracht ik wél desinformatie te weerleggen met betrouwbare bronnen, waarbij ik de bronnen vermeld, zodat iedereen die voor zichzelf kan nakijken.

Dit geldt voor informatie van diverse kanten van het maatschappelijke debat naar voren. Het heeft me onaangenaam verrast dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge het publiek voorhoudt dat vaccins veilig zijn en ‘uit en te na’ zijn getest. Die informatie is in tegenspraak met de informatie in de Kamerbrief van 16 november 2020, waarmee hij de Kamer informeert over de Aankoop van Coronavaccins. Daarin staat namelijk dat het wél om een nieuwe technologie gaat, die niet eerder op de markt is gebracht. Er staat ook dat dat een risico is. Lees hier verder.

Ook probeer ik informatie te geven, die niet in de gewone nieuwsberichten wordt gedeeld, maar die mij wel belangrijk lijken om te weten. ‘Onderzoek alles en behoud het goede‘, staat in de Bijbel. Het is noodzakelijk dat voor mensen die daar behoefte aan hebben, informatie beschikbaar is en blijft.
In deze tijd wordt veel informatie gecensureerd en dat is echt zorgelijk. Wat we ook zien is propaganda. Dat is opmerkelijk. We verwachten het niet in onze moderne tijd. We denken nog altijd in een transparante samenleving te leven, maar sinds de Coronacrisis is dat niet meer vanzelfsprekend. Het is daardoor lastig om betrouwbare en vooral ook eerlijke informatie te vinden.

Deze website is een goedbedoelde poging tot het verzamelen van betrouwbare informatie.