Professor Klaus Schwab over de 4e Industriële Revolutie

Professor Klaus Schwab is oprichter van het World Economic Forum en een aantal zusterorgansiaties.
Zijn ideeën en inzet zijn van enorme invloed op alle terreinen die je kunt bedenken; vanaf veelbelovende start-ups tot aan regeringen wereldwijd. Hij heeft een boek geschreven over de Vierde Industriële Revolutie. Dat boek ziet u hieronder.

De Vierde Industriële revolutie gaat over de snelle opkomst van het gebruik van digitale technologie en Artificial Intelligence (A.I.) Volgens Schwab zal deze ontwikkeling alles wat we kennen op zijn kop zetten. Het heeft invloed op ons werk, op hoe we dingen ervaren, op de toelevering van goederen. Maar dat is nog neit alles. Volgens Schwab zal deze ontwikkeling óns ook veranderen. Het zal de mens veranderen. Er zal een fusie plaatsvinden tussen ons fysieke, digitale en biologische sferen. Schwab heeft het zelfs over implantaten in ons brein die ons in staat zullen stellen zonder tussenkomst van een apparaat verbinding te maken met de digitale wereld.

Science fiction voor de toekomst?

Professor Klaus Schwab zegt dat deze ontwikkelingen en alle mogelijkheden die dit met zich meebrengt misschien iets lijkt voor de toekomst. Maar dan vergissen we ons; de toekomst is er al. En het komt niet in kabbelende golfjes, zegt hij, maar zal ons overvalllen als een tsunami.

Voordracht van Klaus Schwab bij het World Government Summit

World Government Summit:

Klaus Schwab hield deze voordracht bij het World Government Summit. Dit is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en wordt georganiseerd door de World Government Summit Organization. Dat is een wereldwijde, neutrale non-profit organisatie. Zij opereren op het snijvlak tussen innovatie, technologie en overheden. En willen daarmee bijdragen de volgende generatie regeringen vorm te geven.

Interview met RTS over robots en implantaten

Interview bij RTS: https://en.unifrance.org/directories/company/41215/rts-radio-television-suisse