Raad van Europa: géén verplichte vaccinatie

28 augustus 2021 0 Door Franka

Onderstaande foto circuleert op Social Media. Klopt deze informatie?

In resolutie 2361 van de Raad van Europa (Council of Europe) staat onder andere het volgende:

 • dat burgers geïnformeerd moeten worden dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand, die dat niet wil daartoe verplicht kan worden. Niet onder politieke, sociale of andere druk. (Mensen moeten dus altijd (onder alle omstandigheden) de vrijheid behouden om zich wel of niet te laten vaccineren_red.);
 • er mag geen discriminatie of uitsluiting plaatsvinden op basis van het weigeren van vaccinatie op grond van mogelijke gezondheidsrisico’s of het niet gevaccineerd willen worden;
 • dat er transparante informatie moet zijn over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van de vaccins;
 • de inhoud van de contracten met de vaccinproducenten openbaar beschikbaar gemaakt moeten worden om deze te onderwerpen aan parlementair en publiek toezicht;
 • een vaccinatiebewijs uitsluitend mag worden gebruikt voor het monitoren van de effectiviteit van vaccins, de mogelijk bijwerkingen;

De resolutie kunt u hier downloaden:

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar de website van de Council of Europe om het document daar te downloaden.
Klik dan hier.


Hieronder screenshots uit de resolutie:


Dilemma’s doeleinden vaccinatiebewijs

Het is duidelijk dat de Raad van Europa en aanverwante organen worstelen met het gebruik van vaccinatiebewijzen. In bovenstaande resolutie staat dat de vaccinatiebewijzen alleen gebruikt mogen worden het monitoren van de effectiviteit van de vaccinaties en de bijwerkingen. Inmiddels worden de bewijzen gebruikt om mensen toestemming te verlenen zich over landgrenzen te begeven. Maar dat niet alleen; ze worden ook gebruikt om toegang te verlenen tot bepaalde evenementen of locaties. Mag dat? Hoe verhoudt zich deze implementatie van vaccinatiebewijzen tot fundamentele mensenrechten?
Hier heeft zich een ethisch commissie over gebogen. De uitspraak van deze commissie kunt u hieronder downloaden.

Beperking op grondrechten noodzakelijk en proportioneel?

In deze uitspraak staat dat beperkingen op bepaalde rechten en fundamentele vrijheden, (inclusief het recht op het zich verplaatsen) in principe zijn toegestaan, mits zij zijn omschreven in de wet én noodzakelijk en proportioneel zijn.
De (Tijdelijke) Spoedwet, die in Nederland van kracht is, geeft ruimte om deze beperkingen in te stellen. De punten noodzakelijk en proportioneel kunnen aan discussie onderworpen worden. Of iemand deze beperkingen op grondrechten noodzakelijk en proportioneel vindt, hangt af van de zienswijze en deskundigheid van deze persoon. De zienswijze wordt bepaald door de informatie die men heeft. En daar ligt de complexiteit in de discussie rond Corona en de genomen maatregelen; er is sprake van censuur op belangrijke informatie. Onderzoek van vooraanstaande professoren virologie en immunologie lijkt niet of onvoldoende te worden meegenomen. Hiervoor verwijs ik naar het interview met dr. Malone en de zorgen van prof. Bridle, elders op deze site.

Vaccin als enige oplossing uit de crisis?

De noodzaak vaccins als enige oplossing te gebruiken als uitweg uit deze crisis wordt door veel deskundigen betwijfeld en als on-ethisch gezien. Een noodzakelijkheid gaat bovendien uit van de aanname dat de vaccins veilig zijn. Dat is niet zeker, volgens eerdergenoemde deskundigen. Prof. Bridle waarschuwt voor onvoorzien gedrag van de spike-eiwitten in het lichaam. Dr. Malone stelt in het interview met hem dat er ook alternatieven zijn om de crisis te bestrijden. Deze alternatieven kunnen het gebruik van vaccinaties en vaccinatiebewijzen overbodig maken. Daarmee zou de noodzaak om een beperking van de grondrechten in te stellen, komen te vervallen.

Is er verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Europa?

Ja, hoewel deze raden vrijwel dezelfde naam hebben, is er verschil tussen deze raden.

 • De Europese Raad is een orgaan van de Europese Unie en bestaat uit regeringsleiders van de lidstaten met een voorzitter. Deze Raad Raad is officieel opgericht in 2009 door het Verdrag van Lissabon en stelt de politieke agenda vast. De Europese Unie heeft 27 lidstaten. De Europese Raad komt minimaal twee keer per half jaar bijeen. Dit kennen we onder de EU-top of Europese Top.
 • De Raad van Europa hoort niet bij de Europese Unie. Deze organisatie is al opgericht op 5 mei 1949. Deze Raad bestaat uit vrijwel alle Europese landen. Dit houdt in dat ook landen, die geen onderdeel uitmaken van de Europese Unie, onderdeel uitmaken van de Raad van Europa. Hiertoe behoren ook Rusland en Turkije. De Raad van Europa heeft 47 leden.
  Het doel van de oprichting was het bevorderen van de democratie en mensenrechten binnen Europa. Deze zijn vastgelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dit verdrag is het bekendste verdrag dat door de Raad van Europa is gesloten.
  Binnen de Raad van Europa zijn twee organen. Het ene wordt gevormd uit ministers van Buitenlandse Zaken (coalitie). In het andere orgaan zitten parlemenatariërs (oppositie). Grotere landen hebben meer zetels dan kleinere landen.