China als wereldleider?

Deze pagina zal nog verder worden bjijgewerkt…

Al in 2018 maakte Lubach een item over de Chinese president als mogelijke nieuwe wereldleider. De CCP (Chinese Communistische Partij) heeft een wet goedgekeurd die Xi Jinping, de Chinese President, in staat stelt levenslang president te blijven.

75 jaar Vrijheid in 2020

In 2020 vierde Nederland op 5 mei 75 jaar bevrijding. Maar kunnen we oprecht onze vrijheid vieren wanneer we weten dat er circa een miljoen Oeigoeren in gevangenschap bevinden in China? Zie ook de film ‘7 billion Suspects’ op onze pagina over surveillance en human control.

Hoe lang zal onze vrijheid bestaan, wanneer China vrij spel krijgt bij zijn grootscheepse handelsplannen? Hoe betrouwbaar is China?

Hieronder een nieuwsites van ‘China in Focus’ over de strategie van de UK om buiten de invloedssfeer van China te blijven.

https://youtu.be/Zm7l8GygMtA?start=348&end=1242
(5:48) – 5 step Anti=China strategy -UK over China als grootste bedreiging van liberale Westen

Volt, de Europese Partij over China:

In deze aflevering van Volt, komt Ties Dams aan het woord. Hij is China-expert en vertelt hoe Europa China onderschat heeft. Dams legt uit hoe China de afgelopen Eeuw ziet als een ‘Eeuw van Vernedering’.
Bij [22:00] Nilufer vraagt naar de drijfveer van China om hun glorie te herstellen. Vanaf eind jaren ’80 is China zich aan ontwikkelen tot het land, zoals wij dat nu een beetje kennen. Ik zeg, denken te kennen, want er is behoefte aanmeer kennis over China, klonk eerder in deze podcast