Gedragsbeïnvoeding door de overheid

‘Meerdere ministeries hebben een Behavioural Unsights Team (BIT) dat zich bezigheoudt met gedragsonderzoek en – beïnvloeding. Niet alleen te tijde van de coronocrisis, maar permanent.’

Klik op de foto voor het artikel.
Met dank aan de mannen die onderzoek doen naar de WOB-documenten.

Is gedragsbeïnvloeding erg?

Gedragsbeïnvloeding is van alle tijden. En belangrijk om de harmonie in de samenleving te bewaren. Het kan dan gaan om een vorm van ‘volksopvoeding’; regels in de samenleving om de situatie voor bevolkingsgroepen leefbaar en veilig te houden. Denk aan verkeersregels en boetes of gevangenisstraf op diefstal en fraude.

Welk gedrag is toelaatbaar en welk gedrag wordt bestraft?

In de coronaperiode zijn veel natuurlijke, menselijke gedragingen als ongeoorloofd aangemerkt; op bezoek gaan bij een stervend familielid, het omhelzen van dierbaren, het elkaar bezoeken. Alles onder het mom van bestrijding van het virus. De natuurlijk behoeftes en vrijheden werden strafbaar gesteld.

Dat begon met een periode van twee weken, maar werd allengs zowel verlengd als zelfs strenger. Dit greep zozeer in in ons privéleven dat zeer veel mensen zich hier onbehaaglijk bij voelden. Zie de reactie op het gedeelde artikel hieronder.

gedragsbeïnvloeding en repressie

Gedragsbeïnvloeding moet geen repressie worden, maar juist zorg dragen voor een veilige omgeving.
Die veilige omgeving was voor sommigen een omgeving waar het virus niet kon rondwaren. En zo werd het ook gebracht.

Voor anderen is een veilige omgeving een omgeving waar de overheid niet met iedere beweging meekijkt. De persoonlijke vrijheid is zonder meer te veel geschonden.