Franka de Ridder, wie is dat?

Wat is waar? Wat is waarheid? Hoe weten we dat iets waar is? Is iets waar, omdat het ons duizend maal verteld is? Hoe onderscheiden we waar van onwaar? Wat is rechtvaardig? Wat is gelijkheid? Wordt goed gedrag beloond en slecht gedrag gestraft? Of gebeurt het ook wel andersom? Waarom lijkt het of rechtvaardige mensen vaak ‘de pineut’ zijn? Waarom is er zoveel onrecht in de wereld? Warom is er zoveel ongelijkheid in de wereld? Wat is nodig voor een rechtvaardige behandeling?

Dit zijn allen vragen die mij al van kleins of aan bezig houden. Dit zijn vragen die mij ook nu, op volwassen leeftijd, nog altijd bezig houden.
Al een aantal jaar leeft mijn verlangen mijn vragen en mijn wens naar rechtvaardigheid een podium te geven.

Intussen (2020) leven we in een hectische tijd; de tijd van Corona en de tijd van de Amerikaanse verkiezingen. De tijd waarin de grote spelers op het internationele toneel, middels het World Economic Forum (WEF), een ‘Great Reset’ willen bewerkstelligen.
Dit betekent dat er krachten aan het werk zijn. Krachten, maar ook de macht van de kleine, rijke groep de plannen uitrolt over de wereld. Zijn deze ontwikkelingen positief? Zijn de plannen bedoeld om minderheden te helpen? Ik hoop het, maar onderzoek dit graag.

Franka de Ridder is niet mijn echte naam, het is een pseudoniem. Waarom een pseudoniem? Het gaat om de boodschap, niet om de naam of de persoon?

Met deze website hoop ik mensen aan het denken te zetten. Over rechtvaardigheid, gelijkheid en ethiek.

Deze webstie is mijn persoonlijk dossier van onderwerpen die mij interesseren, die mij bezig houden. Onderwerpen die ik wil delen, die mogelijk kunnen helpen bij een maatschappelijke discussie, mogeijk zelfs bij vorming van beleid.

Naar ik hoop kan ik zo mijn steentje bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld, waarin ethiek en moraal weer een grotere plek krijgen. Ethiek en moraal zijn onze instrumenten voor een rechtvaardiger wereld. Rechtvaardigheid draait niet om een individu, het draait om de mensheid als geheel, om dat wat ons als mensen verbindt.