Bilderberg Conferenties- Wie weet wat daar gebeurt?

Hieronder een video van We are Change Rotterdam over de Bilderbergconferenties. Zij ondervragen diverse mensen over de Bilderbergconferenties.
Vrijwel alle vragen worden weggewimpeld. Sommige voelen zich overduidelijk ongemakkelijk bij de vragen die gesteld worden. Deze video is van 2013.

Interview met Alexander Rinnooy kan

Alexander Rinnooy Kan, (Nederland wiskundige en voormalig senator voor D’66, hoogleraar economie en bedrijfskunde aande UvA, kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), voorzitter van de wergeversorganisatie WNO en lid van de Raad van Bestuur van de ING-groep en heeft nog veel meer gedaan. Meermalen uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon vanNederland- bron: Wikipedia) komt het meest uitgebreid aan het woord.

Geen samenzwering

Hij vertelt: ‘Er wordt helemaal niets beslist, maar er wordt natuurlijk geanalyseerd en gekeken naar wat de toekomst zou kunnen brengen. En dat is op zich de moeite waard en interessant, omdat het een gezelschap is dat zit op plekken van politieke en zakelijke invloed. Dat maakt die discussie ook zo belangrijk, maar het is zeker niet zo, wat nogal eens gedacht wordt, dat er een grote samenzwering is tegen de afwezigen, want daar is echt geen sprake van. Ik heb er zelf heel veel van geleerd en ik ben er ook door gesterkt in mijn overtuiging dat het Europese perspectief, niet alleen voor de Europeanen, maar ook voor de rest van de wereldbevolking, kansrijk en aantrekkelijk is.’

Interviewer: Want in die betrekkelijk kleine kring zien we natuurlijk steeds dezelfde stakeholders terugkomen. Dat zijn mensen van de monarchie, de vakbondsbeweging, de adviesraad, zoals de SER in die tijd. We kijken dan naar de politiek en naar de media. In hoeverre trekken die groepen met elkaar op? Mensen die het voor het zeggen hebben. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, als het gaat over de inschatting van de risico’s of de offers die Europeanen moeten gaan dragen.

Antwoord; Ik zie het echt anders, dan u het hier beschrijft. Het is niet zozeer een kwestie van samen optreden, want uiteindelijk worden beslissingen in Nederland op een democratische manier genomen en door het kabinet bekrachtigd. Het is wel nuttig om elkaars opvattingen te kennen en meningen uit te wisselen. Er is ook lang niet altijd consensus er zijn ook grote verschillen van mening in die kring. Maar het nuttige is dan dat je ze uitgelegd krijgt en toegelicht krijgt en daar kan een ieder op zijn manier zijn voordeel mee doen.’

Vraag: Zou het dan ook niet eens tijd worden, anno 2013, dat het volk, de niet-participanten daar dan daadwerkelijk van op de hoogte worden gesteld wat nu de beweegredenen of ideeën zijn van de mensen, die daar van gedachten wisselen.

Antwoord: ‘Maar dat gebeurt ook, want die ideeën staan ook in allerlei artikelen, toespraken, publicaties, debatten die op andere plekken worden gevoerd. Dus de conclusies ontlenen juist hun kracht, omdat ze daarna ook vrij breed worden uitgedragen.’

In de aanloop van de verslaggeving van de Bilderberg conferentie 2013 in Watford (UK) zet We Are Change Rotterdam zijn hier wat misvattingen op een rijtje die jaar in jaar door Nederlandse politici actief in stand gehouden worden.

Deze onderwerpen komen aan de orde:

– Men gaat er niet heen op persoonlijke titel.
– Deelnemers betalen de rekening voor deelname en additionele onkosten niet zelf. Belastingbetalers of verenigingsleden betalen deze kosten.
– Politici zijn niet transparant over wat op deze conferenties besproken wordt.
– Deelnemers marginaliseren de macht en kracht van dit netwerk.
– Men ontkent stelselmatig dat de basisreden waarom men samenkomt alles te maken heeft met het vormen van een geïntegreerde globale politieke en economische structuur, doorgaans noemt men zoiets ‘New World Order’.

Deelnemerslijst 2013

Bilderberg 2013, het is officieel! De deelnemerslijst is bekend. Hieronder hebben we alvast alle Nederlanders eruit gevist…
NLD Boxmeer, Jean François van Chairman of the Executive Board and CEO, Heineken N.V.
NLD Dijkgraaf, Robbert H. Director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
NLD Knot, Klaas H.W. President, De Nederlandsche Bank
NLD Netherlands, H.R.H. Princess Beatrix of The NLD Rutte, Mark Prime Minister

Bron van deze tekst:

Deze tekst in van het YouTube-kanaal We are Change.
Net als deze tekst;-) Sponsor je We are Change voor een litertje benzine of twee voor de reis? Stort je donatie dan op: Rek.nr: 777859068 t.n.v. We Are Change Rotterdam O.v.v.Bilderberg!

Ik deel dit hier in het vertrouwen dat de nood aan de man is, anno 2022. Meer mensen zouden op de hoogte moeten zijn van een lange traditie van bijeenkomsten waarin vooraanstaande personen de toekomst van Europa en de wereld bespreken. En dit doen terwijl er geen openheid is.